T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Bilimleri Üniversitesi Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Yeni Doğan Hasta Bilgilendirme Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2019

Yeni Doğan Hasta BilgilendirmeYaşamın ilk ayını kapsayan yeni doğan dönemi, insan hayatının en önemli evresidir. Bu dönemin iyi şekilde geçirilmesi bireyin ileride sağlıklı bir yaşam sürmesinde anahtar rol oynar. Yeni doğan hekimliğinde amaçlar, gebelik risklerini ve doğum zararlarını önlemeye çalışarak ölüm ve sekel oranını azaltmak ve topluma sağlıklı çocuklar kazandırmaktır.

Yeni doğan Kliniğimiz toplam 74 yataklı 3. düzey ruhsatlı yeni doğan yoğun bakım ünitesinden oluşmaktadır. Kliniğimize hastanemizde doğan ve yoğun bakımda yatması gerekli görülen hasta bebekler ve dış merkezlerde doğup kliniğimizde takip ve tedavisi planlanan bebekler yatmaktadır. Ünitemizde yoğun bakım gereksinimi olan hastaların takip, monitorizasyon, sıvı ve ilaç tedavileri yapılmakta, solunum desteği, fototerapi, kan değişimi gibi girişimler uygulanmaktadır. Ayrıca nitrik oksit cihazı veamplitüt entegreli EEG cihazı gibi ileri teknolojik donanım mecut olup endikasyon durumunda kullanılmaktadır. Özel yapılmış total parenteral nutriyon odamızda steril şartlarda damardan beslenme sıvıları hazırlanmaktadır. 

Prematüre bebekler taburcu edilmeden önce anne bebek uyum odalarımızda izlenerek annelerin bebek bakımı konusunda özgüvenlerini artırıcı emzirme, besleme ve bakım eğitimleri verilmektedir.

Prematüre takip polikliniği hizmetleri ekibimiz tarafından yürütülmekte ve burada yeni doğan yoğun bakım ünitesinden taburcu edilmiş prematüre bebeklerin uzun dönem izlemleri yapılmaktadır.

Kliniğimizde neonatoloji doçenti olan 2 eğitim görevlisi, biri doçent olmak üzere 5 neonatoloji uzmanı, 5 yeni doğan yan dal asistanı (birisi doğum izninde, birisi çocuk cerrahi rotasyonunda), 5 adet pediatri uzmanı (birisi doğum izninde) mevcuttur.

Hasta yakınlarının bebek bakımı, gelişimi, beslenmesi ile ilgili eğitimlerine de önem verilen ünitemizde anneler bebeklerini emzirebilmekte olup anne sütlerinin saklandığı ayrı bir süt sağma odası da mevcuttur.
Paylaş