Nasıl Muayene Olurum
11 Şubat 2021

Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Pandemi önlemleri kapsamında başvurular MHRS randevusu alınarak yapılmaktadır. MHRS randevusu  ALO 182, MHRS web sayfası yada hastanenin MHRS bankosundan alınmaktadır.

Randevulu muayeneyi takip eden ilk 10 gün boyunca aynı branşta tekrar başvurularda randevu almaya gerek yoktur.

Sosyal güvenlik kurumundan sağlık güvencesi olan hastalar gerekli belgeleri ile poliklinik sekreterlik bölümüne müracaat ederek muayene barkodu alırlar. Bu barkod muayene ve tetkik istemlerinde gerekecektir.

Poliklinikler kapı üstlerinde bulunan hasta muayene sırasını gösteren ekranlar aracılığı ile sırası gelen hasta muayeneye çağrılır.

Hasta hekime sunulur.

Muayene veya tetkiklerin istenmesi ve değerlendirmesi yapılır.

Muayene odalarında hastalık raporu, ilaç heyet raporları, sevk, konsültasyon, müdahale, gerekiyorsa randevu tarihlerinin ayarlanması, reçete işlemleri otomasyon üzerinden yapılır.

Muayene sonucunda,

Reçete yazılan hastaların bu reçeteleri herhangi bir yere tastik ettirmelerine gerek yoktur.

Tetkik istenen hastaların istenen,

Laboratuvar incelemesi için muayene olduğu odalardaki kan alma veya merkezi kan alma odasına ve numune kabul bölümüne,

Ultrasonografi için görüntüleme merkezi sekreterliğine,

NST için NST odasına müracaat etmelidir.

Hastanemize yatışı karar verilen hastaların yatış işlemleri ilgili poliklinik tarafından organize edilir. Yatış işlemlerinde yatış işleminizin yapıldığı servis, yatış işlemleri yönlendirmeleri, size yapılabilecek tedavi, müdahale veya operasyonla ilgili gerekli tüm bilgi muayene olduğunuz poliklinikte çalışan doktor, hemşire veya sekreter tarafından verilmiş olmalıdır.

Gerekli bilgilendirmeleriniz yapıldıktan sonra yapılacak işlemlere rıza göstermek yâda göstermemek yine kendi kararınıza bağlıdır.

 

Hastalarımız, hakları hakkında bilgi edinme hakkı çerçevesinde durumları, hastalıkları ve tedavileri hakkında bilgi istemeye özen göstermelidirler. Bu konuda yeterli bilgilendirilmedikleri düşüncesinde olan ya da daha kapsamlı bilgi edinmek isteyenlerin poliklinik doktoruna veya bölüm sorumlu doktoruna müracaat etmeleri gerekmektedir.