Başhekim
06 Ağustos 2020

 


      Liseyi Ankara Atatürk Anadolu Lisesi’nde, tıp eğitimini Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde, uzmanlık eğitimini kadın hastalıkları ve doğum alanında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamladı. 2002-2003 yılları arasında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde yardımcı doçent, 2003-2009 yılları arasında Malatya İnönü Üniversitesinde çalıştı. 2009-2013 yılları arasında Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şef yardımcısı olarak görev aldı. 2013-2015 yılları arasında Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümünde anabilim dalı başkanı olarak görev yaptı. 2007 yılında İnönü Üniversitesi’nde doçentlik, 2013 yılında Bozok Üniversitesi’nde profesör unvanını aldı. 2010 yılında, Londra Kings College’da Prof. Kypros Nicolaides’in direktörlüğündeki Harris Birthright Research Centre for Fetal Medicine’de gözlemci olarak çalıştı. Halen Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanlığı Anne Ölümleri Ön İnceleme Komisyon Başkanı ve Merkez İnceleme Komisyon üyesidir. Sağlık Bakanlığı “Acil Obstetrik Bakım Klinisyen Kursu” programında eğitici olarak görev yapmaktadır. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanlığının yürüttüğü “Evlilik Öncesi Danışmanlık Rehberi” hazırlama komitesi, “Gebe Bilgilendirme Sınıfı Eğitim Kitabı” Bilim Kurulu ve “Maternal Near-Miss Projesi” danışma kurulu üyesidir. Dünya Sağlık Örgütü HRP Politika ve Koordinasyon Komitesinde 2012-2014 yılları arasında ulusal geçici danışman olarak görev aldı. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Araştırmalar Etik Kurul üyesidir. Halen Journal of the Turkish-German Gynecological Association ve Jinekoloji - Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi editörlüğünü yürütmektedir. Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği, TSRM, Jinekolojik Onkoloji Derneği, Türk Ürojinekoloji ve Pelvik Rekonstrüktif Cerrahi Derneği, Türkiye Maternal Fetal Tıp Derneği üyesidir. Yayınlanmış 90’ı aşkın uluslararası ve 120 ulusal araştırması mevcuttur.
Evli ve bir çocuk annesidir.