Adölesan Polikliniği
26 Kasım 2020

S. B. ETLİK ZÜBEYDE HANIM HASTANESİ GENÇLİK DANIŞMA VE SAĞLIK HİZMET MERKEZİ

      Hastanemiz bünyesinde 2012 yılından bu yana aktif ve kesintisiz hizmet veren ‘’Gençlik Danışma ve Sağlık Hizmet Merkezi’’ 10 – 21 yaş arasındaki gençlere bilgilendirme ve sağlık hizmetleri sunmakta, ayrı poliklinik girişiyle, hasta kabul, doktor görüşme, muayene, ultrason odası ve psikolog görüşme odası ile tamamen gençlere yönelik hazırlanmış bir şekilde hizmet vermektedir. Merkezimiz, ergen sağlığı ile ilgili özel eğitim almış, adölesan konusunda deneyimli doktor, psikolog ve hemşire ile beraber bir ekip anlayışı ile hizmet vermektedir.

      Adölesan polikliniğimizde; genç kızlarımızın bu dönemde sıklıkla karşılaştıkları adet düzensizlikleri, (uzun süren veya  aşırı kanamalı adet, zamanından erken veya geç adet görme vs…) hiç adet görmeme, ağrılı adet görme, erken yaşta adet görme, kansızlık, tüylenme artışı, sivilce, akıntı veya kaşıntı gibi şikayetlerin tanı ve tedavisi konusunda deneyimli, eğitimli ve uzman  doktorlarımız tarafından yapılmaktadır.   Merkezimize başvuran ergenlerin tanı ve tedavileri,  hastanemizdeki tüm tıbbi olanaklar kullanılarak ve gerektiğinde ilgili diğer branşlardan (dermatoloji, üroloji ve diyetisyenlik gibi ) destek alınarak sağlanmaktadır.

      Merkezimizde çöcuk ve ergen psikolojisi konusunda eğitimli ve  deneyimli uzman psikoloğumuz ergenlerin psikolojik değerlendirmesini yapmaktadır. Psikolojik destek gerektiren durumlarda (depresyon, anksiyete, sınav kaygısı, uyku ve yeme bozuklukları, bilgisayar, internet ve cep telefonu bağımlılığı, sigara, alkol ve madde kullanımları, uyum ve davranış bozuklukları, dürtü- kontrol bozukluğu, öfke problemleri, aile içi çatişmalar, okul ve arkadaş sorunları  vb. ) psikoterapi desteği verilmekte ve aile görüşmeleri ile ergen psiko-sosyal açıdan da desteklenmektedir.

      Merkezimizde aşağıdaki konularda bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.

      - Fiziksel, cinsel ve psiko – sosyal gelişme ve büyüme

      - Aile ve kişiler arası ilişkiler

      - Kişisel hijyen

      - Beslenme

      - Fizik egzersiz

      - Sigara, alkol, madde kullanımı

      - Evlilik öncesi danışmanlık

      - Cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve korunma yöntemleri

      - Güvenli cinsel yaşam

      - Güvenli davranışlar

      - Psikolojik konularda ( stresle başa çıkma, iletişim sorunları, sınav kaygısı, kaygı bozukluğu, depresyon vs. ) danışmanlık

Bilgi ve iletişim için:

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ETLİK ZÜBEYDE HANIM KADIN HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

GENÇLİK DANIŞMA VE SAĞLIK HİZMET MERKEZİ

TEL : 0312-5674727