Yeni Doğan Hasta Bilgilendirme
16 Mart 2021

Yaşamın ilk ayını kapsayan yenidoğan dönemi, insan hayatının en önemli evresidir. Bu dönemin iyi şekilde geçirilmesi bireyin ileride sağlıklı bir yaşam sürmesinde anahtar rol oynar. Yenidoğan hekimliğinde amaçlar, gebelik risklerini ve doğum zararlarını önlemeye çalışarak ölüm ve sekel oranını azaltmak ve topluma sağlıklı çocuklar kazandırmaktır.

Yenidoğan Kliniğimiz toplam 74 yataklı 3. düzey ruhsatlı yenidoğan yoğun bakım ünitesinden oluşmaktadır. Kliniğimize hastanemizde doğan ve yoğun bakımda yatması gerekli görülen hasta bebekler ve dış merkezlerde doğup kliniğimizde takip ve tedavisi planlanan bebekler yatmaktadır. Ünitemizde yoğun bakım gereksinimi olan hastaların takip, monitorizasyon, sıvı ve ilaç tedavileri yapılmakta, solunum desteği, fototerapi, kan değişimi gibi girişimler uygulanmaktadır. Ayrıca terapötik hipotermi, amplitüt entegreli EEG ve nitrik oksit cihazları gibi ileri teknolojik donanım mevcut olup endikasyon durumunda kullanılmaktadır. Özel yapılmış total parenteral nutrisyon odamızda steril şartlarda damardan beslenme sıvıları hazırlanmaktadır.

Prematüre bebekler taburcu edilmeden önce anne bebek uyum odalarımızda izlenerek annelerin bebek bakımı konusunda özgüvenlerini artırıcı emzirme, besleme ve bakım eğitimleri verilmektedir.

Prematüre takip polikliniği hizmetleri ekibimiz tarafından yürütülmekte ve burada yenidoğan yoğun bakım ünitesinden taburcu edilmiş prematüre bebeklerin uzun dönem izlemleri yapılmaktadır.

Kliniğimizde neonatoloji alanında olmak üzere 3’ü profesör, 3'ü doçent  olan 6 eğitim görevlisi,  3 yenidoğan yandal asistanı,  7 pediatri uzmanı  mevcuttur.

Hasta yakınlarının bebek bakımı, gelişimi, beslenmesi ile ilgili eğitimlerine de önem verilen ünitemizde anneler bebeklerini emzirebilmekte olup anne sütlerinin saklandığı ayrı bir süt sağma odası da mevcuttur.