Açıklanamayan İnfertilite
14 Kasım 2019


Standart testlerden sonra infertilite nedeninin bulunamaması durumuna "Açıklanamayan" infertilite denilmektedir. İnfertil çiftlerin yaklaşık %10-20'sinde kısırlığa yol açan herhangi bir neden saptanamamaktadır. Genellikle kadının 30 yaş üstünde olduğu durumlarda daha sık görülmektedir. Her ne kadar bu durum açıklanamayan infertilite olarak isimlendirilse de genellikle yumurta kalitesindeki problemlerin ve/veya döllenme (fertilizasyon) bozukluklarının etkili olduğu düşünülmektedir. Bunlar standart testler ile anlaşılamamaktadır.

Açıklanamayan infertilitede tedavisiz bekleme yapılabilir mi ?

Açıklanamayan infertilitesi olan çiftler bazen herhangi bir tedavi görmeden bir süre sonra hamile kalabilmektedir. Doğal yollardan hamile kalma şansları infertilitenin süresi uzadıkça azalmaktadır. İki yıl içersinde tedavisiz hamile kalma şansları ile tedavi sonucu hamile kalma şansları arasında anlamlı bir fark yoktur. Üç yıldan daha uzun süredir infertil olan çiftin kendiliğinden hamile kalma şansı her ay için ortalama %1-2 oranında azalmaktadır (her yıl için %10-25). Bu gurup hastalarda kadının yaşı oldukça önemli olup 30 yaş üzerinde tedavisiz hamile kalma şansları her yıl için %10 oranında azalmaktadır.

Açıklanamayan infertilitede tedavi

Ovulasyon indüksiyonu(yumurtlama tedavisi) ve/veya intrauterin inseminasyon (aşılama) ile hamilelik şansı arttırılmaktadır.

Klomifen sitrat ile 4-6 aylık tedavi ile gebelik şansı tedavi verilmeyenlere göre iki kat artmaktadır. Aynı şekilde kas içine veya cilt altına yapılan gonadotropin (FSH, LH) adı verilen ilaçlarla birlikte uygulanan inseminasyon protokolleri ile ortalama %15-22 arasında gebelik şansı vardır.

Gonadotropinler veya klomifen sitrat indüksiyonu ile aşılama yapılmadan zamanlı cinsel ilişki önerilerek benzer gebelik oranları elde edilmektedir. hCG iğnesi yapıldıktan sonra ortalama 36 saat sonra ovulasyon meydana geleceğinden çifte hangi saatlerde ilişkide bulunmaları konusunda öneriler verilmektedir.