Refakatli Oda Bilgilendirme
14 Kasım 2019


Refakatli Oda talebinde bulunan hasta ve Hasta yakınlarının Halkla İlişkiler bölümüne müracaat etmesi gerekmektedir. Halkla ilişkiler bölümünde Refakatli Odalar ile ilgili izlenmesi gereken prosedür detaylı olarak anlatılmakta ayrıca bu prosedür yazılı olarak da hasta ve hasta yakınlarına verilmektedir.

            Hastalarımıza tahsis edilecek Refakatli Odaların tahsisi aşağıdaki öncelik sırasına göre yapılmaktadır.

1)      Eğitim görevlisi veya nöbetçi uzmanın tıbbi endikasyon nedeniyle yatışını uygun gördüğü hastalar, ( bu durumda refakatli hasta odası tıbbi gerekçe formu ile iki nüsha doldurularak bir nüshası klinikte arşivlenir diğeri ise Hastane Yöneticiliğine teslim edilir ve hastalarımızdan herhangi bir ücret talebinde bulunulmaz.)

2)      Onkoloji hastaları,

3)      Bebeği ex olan hastalar,

4)      Yoğun bakımda tedavi görüp, kliniğe alınan hastalar,

5)      Çoğul doğum yapan hastalar,

6)      Sezeryan ile doğum yapan hastalar,

7)      Diğer talepte bulunan hastalar.