Yenidoğan Yoğunbakım (3. Basamak)
11 Ağustos 2020


YENİ DOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ

Yaşamın ilk ayını kapsayan yenidoğan dönemi, insan hayatının en önemli evresidir. Bu dönemin iyi şekilde geçirilmesi bireyin ileride sağlıklı bir yaşam sürmesinde anahtar rol oynar. Yenidoğan hekimliğinde amaçlar, gebelik risklerini ve doğum zararlarını önlemeye çalışarak ölüm ve sekel oranını azaltmak ve topluma sağlıklı çocuklar kazandırmaktır.

 

Yenidoğan Kliniğimiz toplam 74 yataklı 3. düzey ruhsatlı yenidoğan yoğun bakım ünitesinden oluşmaktadır. Kliniğimize hastanemizde doğan ve yoğun bakımda yatması gerekli görülen hasta bebekler ve dış merkezlerde doğup kliniğimizde takip ve tedavisi planlanan bebekler yatmaktadır. Ünitemizde yoğun bakım gereksinimi olan hastaların takip, monitorizasyon, sıvı ve ilaç tedavileri yapılmakta, solunum desteği, fototerapi, kan değişimi gibi girişimler uygulanmaktadır. Ayrıca nitrik oksit cihazı ve amplitüt entegreli EEG cihazı gibi ileri teknolojik donanım mecut olup endikasyon durumunda kullanılmaktadır. Özel yapılmış total parenteral nutriyon odamızda steril şartlarda damardan beslenme sıvıları hazırlanmaktadır.

 

Prematüre bebekler taburcu edilmeden önce anne bebek uyum odalarımızda izlenerek annelerin bebek bakımı konusunda özgüvenlerini artırıcı emzirme, besleme ve bakım eğitimleri verilmektedir.

 

Prematüre takip polikiniği hizmetleri ekibimiz tarafından yürütülmekte ve burada yenidoğan yoğun bakım ünitesinden taburcu edilmiş prematüre bebeklerin uzun dönem izlemleri yapılmaktadır.

 

Kliniğimizde neonatoloji doçenti olan 2 eğitim görevlisi, biri doçent olmak üzere 5 neonatoloji uzmanı, 5 yenidoğan yandal asistanı,  5 adet pediatri uzmanı  mevcuttur.

 

Hasta yakınlarının bebek bakımı, gelişimi, beslenmesi ile ilgili eğitimlerine de önem verilen ünitemizde anneler bebeklerini emzirebilmekte olup anne sütlerinin saklandığı ayrı bir süt sağma odası da mevcuttur.

 

Perinatal Yoğun Bakım, Riskli Gebelik Servisine bağlı olarak çalışan, bir tanesi izolasyon odasında olmak üzere toplam 14 yataklı, 2. Seviye yoğun bakım hizmeti veren bir bölümdür. Burada gerek anne açısından ve gerekse de bebek açısından yakın takip gerektiren hastalar, riskli süreci atlatana kadar tutulmaktadırlar. 2014 yılında 2680 hasta yatırılarak izlenmişlerdir. Yoğun Bakım doluluk oranımız %97,5 dur.