Kadın Hastalıkları - Doğum
09 Ekim 2023

Kadın hastalıkları ve doğum klinik pratiğinin obstetri ile birlikte iki büyük ana unsurundan biri olan jinekoloji, hem klinik hem de cerrahi pratik uygulamaları içeren bir birimdir.  Her kadının reprodüktif dönem boyunca karşılaşacağı sayısız klinik durum ve patoloji jinekolojinin ilgi alanı içerisinde yerini alır.

Hastanemiz “Jinekoloji Kliniği” toplam 28 yatak kapasitesi ile hizmet vermektedir.  Kliniğimizde preoperative (ameliyat öncesi) ve postoperatif (ameliyat sonrası) bakımın yanısıra, hastalarımızın çeşitli klinik durumlarına göre en son kanıta dayalı tıp bilgi güncellemeleri perspektifinde medikal tedavileri de yürütülmektedir.

Jinekoloji polikliniklerinde muayene ve değerlendirilmeleri sonrasında gerekli görülen hastalar, hafta içi hergün toplanan Jinekoloji konseyinde tekrar değerlendirilerek klinik takiplerine dair kararlar alınmaktadır. Servisimizde jinekolojik operasyonlar, pelvik taban cerrahisi, laparoskopik ve histeroskopik ameliyatlar rutin olarak uzmanlarımız tarafından gerçekleştirilmektedir. Polikliniğimizde her yıl 100.000’e yakın hasta muayene ve tedavi edilirken yıllık operasyon sayılarımız 1000’in üzerinde gerçekleşmektedir. Kliniğimiz Avrupa standartlarında düşük komplikasyon oranlarına sahiptir.

“Jinekoloji Kliniği” dört eğitim görevlisi, iki başasistan ve sekiz uzman doktor ile hizmet vermektedir. Haftanın her günü sabah yapılan hasta başı vizitleri ile hastaların klinik durum güncellemeleri yapılmakta ve görevli asistan doktorların hasta başı eğitimlerine katkı sağlanmaktadır. Haftanın her günü yapılan klinik konsey toplantılarında çeşitli jinekolojik patolojileri olan hastaların gerekli takip ve tedavileri planlanmakta ve bir çok jinekolojik girişim ve tedavi gerektiren vakalar uzman ve asistanların da dahil olduğu platformda tartışılabilmektedir.

 

Kadın Hastalıkları ve Doğum  (Eğitim Görevlisi - Öğretim Üyesi):    11(5 Prof. - 6 Doçent) 
Perinatoloji Eğitim Görevlisi:     -   -
Kadın Hastalıkları ve Doğum Başasistanı:    4(1 Doçent- 2 Uzm.Dr.) 
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzman Tabip  :   22(Uzm.Dr.)
Perinatoloji Yandal Uzmanı

Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Yandal Asistanı
 
:

:
  

    2             
    2