Ameliyathane
26 Kasım 2019


Her birimin kendine ait olan toplam 9 adet ameliyat odası bulunmaktadır. Büyük operasyonlar dışında lokal anestezi altında sünnet, bartholin kisti, fıtık, jinekolojik onkoloji muayeneleri gibi küçük operasyonlarda yapılmaktadır.