Radyoloji
26 Kasım 2019

Hastanemiz radyoloji bölümü 3 ultrasonografi cihazı, 1 computerize mamografi, kemik mineral dansitometri, 1 röntgen , 2 seyyar röntgen cihazı ile tıbbi görüntüleme işlemlerini yerine getirmektedir. Ayrıca yenidoğan yoğun bakımda bulunan ultrasonografi cihazı ile yoğun bakımda yatan bebeklerimize hasta başında ultrasonografi tetkileri uygulanmaktadır. Hastanemizde halen 4 radyoloji uzmanı ve dışardan hizmet alımı ile 2 radyoloji uzmanı olmak üzere 6 radyoloji uzmanı görev yapmaktadır. Ultrasonografik tetkikler: Obsterik ultrason: Temel olarak gebeliğin ve canlı embriyonun saptanması , çoğul gebeliklerde gebelik tipini değerlendirme ve bazı erken anomalilerin saptanmasında 1. trimesterde (üç aylık periyot) ilk obtetrik US değerlendirmesi yapılmaktadır. 2. trimesterde 18-22 haftalık gebelerde fetal anomali taraması (ayrıntılı ultrason) hastanemizde gerçekleştirilmektedir. Jinekolojik US: Kadın hastalıkları pratiğinde saptanan rahim, yumurtalık ve çevre bölgenin hastalıkları yönelik yapılan ultrasonografik incelemeler olarak tanımlanabilir. Karından (suprapubik pelvik US) veya vajinal (transvajinal US) yolla yapılabilir. Karından yapılan tetkik için hastanın bir miktar idrara sıkışık olması gerekir. Suprapubik-pelvik US bekar hastalarda ön plana çıkmaktayken transvajinal US yüksek çözünürlük ve tanısal etkinliği ile kadın hastalıkları pratiğinde ön plana çıkmaktadır. Meme US: Mamografide yüksek meme yoğunluğu nedeniyle duyarlılığın düşük olduğu hastalarda, ayrıca mamografide şüpheli bulgu saptanan hastalarda meme kanseri tanısında yardımcıdır. Ayrıca mamografi bulgusu olmasa dahi muayene bulgusu varlığında ultrasonografi ilk tercih görüntüleme yöntemidir. Kalça US: Gelişimsel kalça dispalazi (kalça çıkığı) taraması erken tanı ve tedavide standart olup hastanemizde 1-3 aylık bebeklere tarama yapılmaktadır. Kalça ultrasonu ile erken tanı alan kalça çıkığı vakaları erken tedavi ile ameliyatsız tedavi edilme olanağı kazanır. Tüm Abdomen US: Tetkik öncesi hastanın ideal olarak 8 saat açlık ve idrara sıkışık olarak hazır gelmesi istenir. Küçük çocuk ve bebeklerde radyoloji uzmanı açlık süresini ayrıca belirler. Üst abdomen US: Tetkik öncesi hastanın ideal olarak 8 saat aç kalması beklenir. Küçük çocuk ve bebeklerde radyoloji uzmanı açlık süresini ayrıca belirler. Hepatobilier US: Karaciğer safra yollarının değerlendirildiği bu incelemede ideal olrak tetkik öncesi 8 saat açlık istenir. Üriner ve renal US: Üriner US'de tetkiğe idrara sıkışık gelmek gerekirken renal US de hazırlık istenmez. Tiroid , Boyun, yüzeyel US tetkikleri: Hazırlık gerektirmez Transfontanel US: Yenidoğan döneminde fontanelden (bıngıldak) ve bazen suturlardan kafa içi yapılara yönelik yapılan ultrason tetkiğidir. Hazırlık gerektirmez. Doppler US tetkikleri: Hastanemizde başlıca kullanım alanı gebelik veya doğum sonrası görülebilen bacak toplardamarlarında pıhtılaşma sorununa yönelik alt ekstremite venöz doppler ultrasonudur. Bölümümüzde ayrca mamografi , histerosalpingografi (ilaçlı rahim filmi), İVP (ilaçlı böbrek filmi), kemik mineral dansitometri, röntgen tetkikleri yapılmaktadır.