Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Polikinliği
26 Kasım 2019

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Ünitesi

Klasik tıbba alternatif veya tamamlayıcı tedaviler tüm zamanlarda var olmasına rağmen 1990’lı yıllarla kullanımı dramatik olarak artmıştır. Bu artışta medya, alternatif tedavi uygulayıcıları ve bazı tıp doktorları rol oynamaktadır.

Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre “geleneksel tıp”, fiziksel ve ruhsal hastalıklardan korunma, bunlara tanı koyma, iyileştirme veya tedavi etmenin yanında sağlığın iyi sürdürülmesinde de kullanılan, farklı kültürlere özgü teori, inanç ve tecrübelere dayalı -izahı yapılabilen veya yapılamayan- bilgi, beceri ve uygulamaların bütünüdür.

“Tamamlayıcı tıp” ise, ilave yarar sağladığına inanılan sağlık uygulamalarının konvansiyonel tıpla birlikte kullanılması sonucu kazandığı anlamdır.

İntegratif Tıp; geleneksel ve tamamlayıcı tıp ile kanıta dayalı tıp uygulamalarını bütüncül olarak değerlendiren ve bütünleştirici/bütüncül tıp olarak tanımlanan yöntem ve uygulamaları kapsar.

Konvansiyonel tıbbın dallara ayrılarak vücudun her sistemini ayrı uzmanlık alanı içinde ele alması ve tedavi etmesine karşılık tamamlayıcı veya bir diğer değişle integratif tıp insana bütünsel bir bakışla onu akıl, ruh, beden, enerji ve çevresel faktörlerle değerlendirir.

Öncelikli olarak geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının bilimsel yöntemlerle araştırmalarının yapılması ve tıp doktorlarına lisans süresinde ve mezuniyet sonrası dönemde kanıta dayalı bilgiler eşliğinde uygulamalı bir şekilde öğretilmesi sağlanmalıdır. Ayrıca bu eğitimler sonucu yetkilendirilmiş kişilerin denetimli olarak bu uygulamaları yapmalarının temin edilmesi, bunların dışında kalanların bu uygulamaları yapmalarının engellenmesi gerekir. Nitekim Sağlık Bakanlığı yıllardır akupunktur uygulayıcılarını sertifikalandırmakta ve denetlemektedir.

2014 yılında 663 sayılı KHK’ye istinaden Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün bünyesinde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığı ihdas edilmiş olup, yönetmeliği de hazırlanmıştır. Ünite ve uygulama merkezlerinde yapılabilecek uygulamalar 15 alt başlıkta toplanmıştır.

 

AKUPUNKTUR

APİTERAPİ

FİTOTERAPİ

HİPNOZ

SÜLÜK

HOMEOPATİ

KAYROPRAKTİK

KUPA UYGULAMASI

LARVA UYGULAMASI

MEZOTERAPİ

PROLOTERAPİ

OSTEOPATİ

OZON UYGULAMASI

REFLEKSOLOJİ

MÜZİKTERAPİ

Kadınlar genellikle kültürel yapılarıyla bağdaşan tedavi yöntemlerini tercih etmektedirler. Bu yöntemler arasında akupunktur, yoga, rahatlama hareketleri, manipülasyon teknikleri, meditasyon, egzersiz, homeopati, geleneksel Çin ilaçları, doğal östrojen kaynakları, diyet, vitaminler ve minareller yer almaktadır.

İnsanların önemli bir kesiminin hayatında yer bulan bu tür tıbbi uygulamaların göz ardı edilmesinin toplum sağlığını korumaktan çok riske etmeye yol açacağı aşikârdır. Özellikle standardizasyondan yoksun, mevzuat alt yapısı olmayan, denetimsiz ve istismara açık bir alanın göz ardı edilmesi daha çok başıboş kalması anlamına gelecektir.

2015 yılında kurulan SBÜ ve bünyesinde açılan GETAT Uygulama ve Araştırma Merkezinde, Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının bilimsel yöntemlerle araştırmalarının yapılması, tıp doktorlarına lisans süresinde kanıta dayalı bilgiler eşliğinde öğretilmesi ve mezuniyet sonrası dönemde uygulamalı bir şekilde eğitilerek yetkilendirilmesi amaçlanmıştır. Bu suretle geleneksel ve tamamlayıcı yöntemlerin eğitilmiş ve yetkilendirilmiş insanlarca uygulanması temin edilmiş olacaktır.

SBÜ’ ne afiliye olmuş bir EAH olarak biz de hastanemizde GETAT uygulama ünitesi açarak batı tıbbı ile geleneksel ve tamamlayıcı tıbbı birlikte uyum içinde kullanarak halkımızın sağlığına katkıda bulunabilmeyi amaçladık ve aynı zamanda planladığımız AR-GE çalışmaları ile ve sertifikalı hekim sayımızı da artırarak Eğitim merkezi olmayı da amaçlamaktayız.

Ünitemizde AKUPUNKTUR, MEZOTERAPİ ve KUPA TERAPİ için uygulama izni alınmış olup, bu alanlarda poliklinik hizmeti vermek üzere hazırlıkları tamamlanmıştır.

 

AKUPUNKTUR TEDAVİSİ

AKUPUNKTUR, geleneksel Çin tedavi sanatlarından birisidir. 5000 yıllık bir geçmişi vardır. Dünya Sağlık Örgütü etkinliğini kabul etmekte, uygulanmasını tavsiye etmektedir. T.C. Sağlık Bakanlığı kontrolünde uygulanması yasal bir alternatif ve tamamlayıcı bir tedavi yöntemidir. İlk defa 2002 ve nihayetinde 2014 yılında en son yönetmelik çıkarılmıştır. Mehmet zafer kalaycının çalışmalarıyla en son şeklini almıştır. Akupunktur; acus (iğne) ve punctura (batırma). Vücut yüzeyi üzerindeki akupunktur noktalarına çok ince iğnelerle girilir.

ETKİ MEKANİZMASI

kapı-kontrol mekanizması

endojen opioidlerin salınımı

nosiseptif afferent sistem etkileşimi

immüniteyi artırıcı etkisi

homeostatik etkisi de vardır

UYGULAMA ALANLARI

Ağrılar (diş ağrısı, nöropatik ağrı, kanser ağrısı, migren…)

Kas spazmı

Bulantı ve kusmalar (gebelik, ilaç yan etkisi…)

Allerjik rinit

İnfertilite, dismenore, premens sendrom, pcos

Anksiyete

Obezite

KADIN DOĞUM ALANINDA KULLANIMI

Hastanemizde tüp bebek tedavilerinde ve cinsel terapi polikliniğimizde çalışmalar planladık

Doğum sancısı ve doğum indüksiyonu için kullanımı

Makat prezentasyonda çin tıbbında uygulanan bir nokta- ayak serçe parmağının dışında, buraya ısı uygulaması (moksa) ile %75 başarılı sonuçlar var

Hiperemezis gravidarum ve dismenore ve KPA, PMS da kullanımı

Depresyon ve anksiyete sonuçları çok başarılı seratonin artışı sağlıyor dolayısıyla lohusa depresyonunda ve perimenapozal dönemde kullanımı

Süt artıran akupunktur noktaları var emziren annelerde kullanımı

Obesite, sigara bırakma

Mezoterapi

Mesoderm kaynaklı organ patolojilerinin iyileşmesini amaçlayan bitkisel veya farmakolojik ilaçların bölgesel, küçük dozlarda özel iğneler ve özel tekniklerle cilt içi enjeksiyonu uygulamasıdır

Mezoterapi nasıl etki eder?

Mezoterapide problemin olduğu bölgeye uygun solüsyonlar hazırlanarak işlem uygulanır

Bu şekilde o bölgedeki kan dolaşımı, lenfatik dolaşım ve immün cevap düzenlenir

Mezoterapi hangi durumlarda kullanılır?
Eklem ağrılarının tedavisinde

Boyun ve bel fıtığı hastalıklarınızın tedavi edilmesinde

Migren ve adet ağrılarının tedavi edilmesinde

Spor yaralanmalarının tedavi edilmesinde

Selülitlerin tedavi edilmesinde

Varislerin tedavi edilmesinde

Obezite hastalığının tedavi edilmesinde

Bölgesel zayıflamalarda

Saç dökülmesini durdurma uygulamasında

Çeşitli sebeplerden oluşmuş cilt lekelerini yok etmek için

Çilli ciltler için tedavide

Herhangi bir sebepten oluşmuş olan yara izlerinin tedavisinde

Ergenlikte, aşırı kilo alıp vermekte veya hamilelik döneminde oluşan cilt çatlaklarının tedavisinde

Cilt yaşlanmalarının tedavisinde kullanılan son derece etkili bir yöntemdir

KUPA – HACAMAT

Herhangi bir hastalıktan dolayı veya sağlıklı kalmak maksadıyla vücudun belli bölgelerini hafifçe çizip üzerine bardak veya şişe oturtarak kan alma işlemine, hacamat denir.

Kan aldırmadan sadece kupa uygulayarak yapılan tedaviye de kupa tedavisi denilmektedir.

Nasıl etki eder?

Cilt altı kan dolaşımını artırma

Kas gevşetici etki

Kan dolaşımını artırmak

Toksinlerin ve karbondioksitin dışarı atılmasına yardımcı olmak gibi etkileri bulunmaktadır

Hangi durumlarda kullanılır?

Ağrı tedavisi (Bel ağrısı, fibromiyalji, kolda ağrı-uyuşma, migren, kanser ağrısı..)

Karpal Tunel Sendromu

Ateroskleroz ve yüksek LDL

Eklem ağrısı ve romatoid artrit

Vücut savunması sistemini güçlendirme

Akut gut artriti

Herpes zoster

Öncesinde mutlaka muayene ve kan tetkiklerinin yapılması gereklidir.

Kadın doğum branş hastanesi olarak bugün açılışını gerçekleştireceğimiz geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulama ünitemizdeki amacımız bütün bu uygulama alanlarında kendi hasta popülasyonumuza hizmet vermenin yanısıra bu alanda yapacağımız bilimsel çalışmalarla sağlık bilimleri üniversitemizin arge çalışmalarına katkıda bulunmaktır. Sağlık bilimleri üniversitesi getat merkezine yaptığımız başvurular sonucu artan hekim sayımızla da eğitim merkezi olmayı amaçlamaktayız.

getatoda1.jpg