COVİD-19 Pandemisi Sırasında EZH Klinik Araştırmalar Etik Kurulu
07 Mayıs 2020


SBÜ Etlik Zübeyde Hanım Klinik Araştırmalar Etik Kurulu mevcut COVID-19 pandemi sürecinde de aktif çalışmalarına devam 
etmektedir. Bu bağlamda 05.05.2020 tarihinde Üyeleri ve davetli danışman hocaları ile birlikte online toplantı gerçekleştirilmiş ve kararlar alınmıştır.Devam eden COVID-19 
pandemi sürecinde de şartların gerekleri göz önünde bulundurularak düzenli toplantılar gerçekleştirilecektir.covid dr1.jpg