Hastane ve Ziyaretçi Kuralları
09 Nisan 2021

Hastane ziyaret saatlerimiz 2021 Ramazan ayı boyunca 17:00 ile 18:00 arasında olacaktır. Hastanemiz Poliklinikleri 08:30 - 12:00 / 13:30 - 16:30 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Hastane hepimizindir. Hasta ve refakatçilerin bu bilinçle hareket etmeleri gerekir. Hastalarımıza en iyi hizmeti verebilmek için aşağıdaki hastane kurallarına tüm hastaların ve hasta yakınlarının uyması gerekmektedir.
Ziyaret saatleri her gün  19:00 – 20:00 arasındadır. Diğer saatlerde ziyaret yoktur.
Ziyaret saati bittiğinde görevlilere güçlük çıkarmadan çıkınız
Refakatçi değişimleri ziyaret saatlerinde yapılabilir. Bunun dışında gün içinde refakatçi değiştirilemez.
0-10 yaş grubu çocuklarınızın sağlıklarını düşünerek ziyarete getirmeyiniz.
Hastalara dışarıdan yiyecek ve içecek getirmeyiniz.
Hastane içinde sessiz olunuz.
Hastanızın enfeksiyon riskini önlemek için hastaneye canlı çiçek getirmeyiniz.
Hastanızı öpme sarılma gibi uygulamalardan sakınınız.
Hasta yataklarına oturmayınız.
Ellerinizi yıkamadan hastanıza dokunmayınız. Odalarda bulunan el temizliği solüsyonlarını elinize sıkınız ve eliniz kuruduktan sonra hastanıza temas ediniz.
Özellikli birimlerde (yoğun bakım) birim ve çalışanlar uygun olduğu takdirde birim sorumlusunun izniyle hastanın birinci derece yakınları hasta ziyareti yapabilir.
Refakatçiler kurumun vereceği kimlik kartını taşımak mecburiyetindedirler
Refakatçiler doktorların direktifleri doğrultusunda hastalarına bakmakla ve kurum disiplinine uymakla yükümlüdürler. Vizit saatleri sabah 08.00 – 09.30, öğleden sonra 15.00 – 16.00 arasındadır. Refakatçilerin hastalarını muayeneye hazırlamaları ve odalarında bulunmaları gereklidir.
Yatan hastaların sağlık durumları müsait olduğu takdirde çok önemli hallerde doktorunun izni ile en geç aynı gün saat: 20.00’de dönmek kaydıyla izin verilebilir.
Hastane yönetmelik ve hükümlerine uymayan, binaya, cihazlara, eşyalara kasti zarar veren, yapılan uyarıları dikkate almayan, diğer hastaların şikayet ve rahatsızlığına sebep olan hastalar   ( hayati zorunluluk hariç ) ve hasta yakınları, uzman doktor ve baştabip onayı ile kurumdan çıkarılabilirler.
Öneri ve şikayetlerinizi hastanemiz poliklinik ve servis katında bulunan öneri ve şikayet kutularına bırakabilirsiniz.

HASTANEMİZDE YATAN HASTALARIN VE REFAKATÇİLERİN UYMASI GEREKEN KURALLAR

Hastaneler insanlar için en önemli devlet kurumlarından biridir ve insanlara hizmet için vardır. Hastanelerin en iyi şekilde hizmet vermesi için insanlara önemli görevler düşmektedir. Hasta ve refakatçilerin bu bilinçle hareket etmeleri gerekir. Hastalarımıza en iyi hizmeti verebilmek için aşağıdaki hastane kurallarına tüm hastaların ve hasta yakınlarının uyması gerekmektedir.
Yatan hastaların hiçbir şekilde koridorda, tuvaletlerde, ziyaretçi bekleme salonunda, ziyaretçi giriş kapısında veya bahçe ve kafeterya gibi bölümlere inmek suretiyle sigara içmemesi gerekmektedir. Bu konuda güvenlik görevlileri ve çalışan personelden herhangi bir talepte bulunulamaz.
 Yatan hastanın servis hemşiresi ve doktorlarına haber vermeden kliniği terk etmesine müsaade edilmez.
Yatan hastaların klinikte yatan diğer hastaları rahatsız edecek hal ve davranışlarda bulunması yasaktır.
Ziyaret saatleri ve dışında 10 yaş altı çocukların “Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği” gereği hasta ziyaretinde bulunması, kliniklere kabul edilmeleri yasaktır.
Taburcu olan hasta ve yatan hasta refakatçi ve ziyaretçilerinden güvenlik görevlilerin istemesi halinde bileklik, doğum raporu, taburculuk kartı, epikriz, ziyaretçi ve refakatçi kartı gösterilmesi zorunludur.
Hastaya refakatçi gerekip gerekmediği, hastanın doktoru tarafından belirlenecektir.
Refakatçi bir kişi ile sınırlı olacaktır. Erkek refakatçi kabul edilmeyecektir.
Refakatçi tüm hastane kurallarına uymak zorundadır ve visit saatlerinde zorunlu durumlar dışında servis dışında beklemek zorundadır.
Hastane kurallarına uymayan, kendi hastasını ve diğer hastaları rahatsız eden refakatçi öncelikle uyarılır; davranışlarının devam etmedi halinde refakatlilik durumu, ilgili birim tarafından sonlandırılacaktır.
Her refakatçi yalnızca kendi hastası ile ilgilenmelidir. Gece veya gündüz koridorlarda, hastane dışında dolaşamaz.
Hastaneye doktorun belirlediği özel durumlar dışında (su, meyve suyu, bisküvi vb.) yiyecek veya içecek getirilmesi yasaktır.ziyaret.JPG