Çalışan Güvenliği
06 Eylül 2021

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ

Beyaz Kod Bildirimi (Sadece darp, fiziksel temas değil tartışma, tehdit, sözlü sataşma vs olduğunda da çalıştırılması gereken güvenlik uyarı sistemi ) - Formu Doldurmak İçin Tıklayınız.

Kan ve Vücut Sıvılarına Maruz Kalma Bildirimi (Personel sağlığı kapsamında kan ve vücut sıvılarına maruz kalındığı durumlarda personelin takip ve tedavilerini belirleyerek enfeksiyondan korumak ve takibini yapmak için)- Formu Doldurmak İçin Tıklayınız.

Kesici Delici Alet Yaralanmaları Bildirimi (Personel sağlığı kapsamında delici ve kesici alet yaralanmaları önlemek, yaralanmaları durumunda personelin takip ve tedavilerini belirleyerek enfeksiyondan korumak ve takibini yapmaktır.) - Formu Doldurmak İçin Tıklayınız.

Ramak Kala Olay Bildirimi - Formu Doldurmak İçin Tıklayınız.

Diğer Hata Bildirimi ( İstenmeyen olay Sistemi dışında kalan gördüğünüz hataları bildirebilirsiniz.) - Formu Doldurmak İçin Tıklayınız.